Projecten - De Dender

Ga naar de inhoud


Verbinding Scepter-Gray Elsene
(2022-23)
Funderingswerken in beschoeide sleuven in steil talud
Realisatie betonnen keerwandconstructie Rue Gray Elsene
Realisatie trap en esplanade in weervast staal
Heraanleg wegenis Scepterbrug

Opdrachtgever:  FOD Mobiliteit en Vervoer - BELIRIS
Ontwerp: TM NEY&Partners - MSA
Stabiliteit/Engineering: NEY&Partners, Stabiton
Plantentuin Meise - Eilandtuin
(2021-22)
Zwevend betonpad op paalfunderingen
Uitgewassen betonverharding
Topografisch grondwerk

Opdrachtgever: Agentschap Plantentuin Meise
Ontwerp: Gijs Van Vaerenbergh, Atelier Arne De Ruyter
Stabiliteit: Bureau voor architectuur en stabiliteit - BAS
Zenneterassen - Halle
(2021-22)
Project op 3 locaties: Leide, Albertpark en Eizingenmolen.
Uitbreiding park site Leide
Stapstenen in wit zichtbeton gefundeerd op valse putten
Terras in wit zichtbeton gefundeerd op micropalen
Oeveruitbreiding en grondkering met stalen damwanden te Eizingenmolen.

Opdrachtgever: Vlaamse Milieumaatschappij VMM, Stad Halle
Ontwerp: Dertien 12 architectuuratelier
Stabiliteit: UTIL struktuurstudies

Kerktuin Wetteren
(2020-21)
Afbraak bestaande constructie
Ondermetseling en realisatie van betonnen keerwandconstructie met gemetste voorzetwand
Integratie hemelwateropvang in kerktuin
Aanleg wegenis kleiklinkers en kassei
Aanleg kerktuin met betonpad en prefab architecturaal beton


Opdrachtgever: Gemeente Wetteren
Ontwerp: Omgeving
Stabiliteit: BDA-engineering
Heraanleg Nieuwstraat Brussel
(2018-2020)
Gefaseerde opbraak en heraanleg van de bestrating Nieuwstraat en zijstraten
Aanleg stadsfontein Koolstraat
Wederinstaatstelling Parking C - EXPO Brussel
(2019)
Herprofileren van de bestaande parking.
Aanvulling en verdichting
Afwerking en aanplantingen
Doorsteek Kaardeloodstraat-Beverstraat Ninove
(2021)
Voorbereidende grond-en funderingswerken
Aanleg pad in prefab zichtbetonelementen
Beplanting
Heraanleg Leopoldpark (zuidkant) Brussel
(2019)
Aanleg/heraanleg paden
Renovatie middeleeuwse muur in Gobertange steen
Renovatie/opwaardering inkom zuid
Aanleg speeltuin en speeltuig
Leveren en plaatsen sculpturen in hoogwaardig hogesterktebeton
Terug naar de inhoud