Projecten - De Dender

Ga naar de inhoud
Plantentuin Meise - Eilandtuin (2021-22)
Zwevend betonpad op paalfunderingen
Uitgewassen betonverharding
Topografisch grondwerk
Zenneterassen - Halle (2021-22)
Project op 3 locaties: Leide, Albertpark en Eizingenmolen.
Uitbreiding park site Leide
Stapstenen in wit zichtbeton gefundeerd op valse putten
Terras in wit zichtbeton gefundeerd op micropalen
Oeveruitbreiding en grondkering met stalen damwanden te Eizingenmolen.

Kerktuin Wetteren (2020-21)
Afbraak bestaande constructie
Ondermetseling en realisatie van betonnen keerwandconstructie met gemetste voorzetwand
Integratie hemelwateropvang in kerktuin
Aanleg wegenis kleiklinkers en kassei
Aanleg kerktuin met betonpad en prefab architecturaal beton
Heraanleg Nieuwstraat Brussel (2018-2020)
Gefaseerde opbraak en heraanleg van de bestrating Nieuwstraat en zijstraten
Aanleg stadsfontein Koolstraat
Wederinstaatstelling Parking C - EXPO Brussel (2019)
Herprofileren van de bestaande parking.
Aanvulling en verdichting
Afwerking en aanplantingen
Doorsteek Kaardeloodstraat-Beverstraat Ninove (2021)
Voorbereidende grond-en funderingswerken
Aanleg pad in prefab zichtbetonelementen
Beplanting
Heraanleg Leopoldpark (zuidkant) Brussel (2019)
Aanleg/heraanleg paden
Renovatie middeleeuwse muur in Gobertange steen
Renovatie/opwaardering inkom zuid
Aanleg speeltuin en speeltuig
Leveren en plaatsen sculpturen in hoogwaardig hogesterktebeton
Terug naar de inhoud